F
Dies i hores reservades 2017

 

4
AGOST
23
24 FESTA MAJOR MONTORNÉS
26 Dissabte
27 diumenge quart 11`30 Primera Comunió Pallerols + 13h Festa Major Fªonolleres
SETEMBRE
2 Dissabte
3 Primer diumenge
8 Festa Major TORDERA
9 dissabte Missa a Gramuntell
10 Segon diumeng Festa Major La Curullada 12'30
14 Capítol del Camí
15 Granyen<a 1r. dia Festa Major
16 Granyena 2n dia Festa Major. Difunts
17 Tercer diumenge Fonolleres,
24 Quart diumenge ARQUELLS
30 Dissabte ABANS DEL PRIMER DIUMENGE
OCTUBRE
1 PRIMER DIUMNGE GRMUNTELL F festa Major + Garrigues baices
7 dissabte del segon diumenge no h ha missa aGramuntell
8segon diumenge
14 dissabte del tercer diumenge
15 tercer diumenge
22 quart diumenge
28 ültim dissabte d'octubre: Canvi d'horari -> hivern
29 cinquyè diumenge
NOVEMBRE
1 tOTSANTS
2 DIFUNTS
4 sisabte abans del primer diumenge
5 1r- diumenge
12 disabte abans del segon diumenge GRAMUNTELL
13 Segon diumenge La Curullada
19 dissbte abans del tercer diumenge
20 tercer diumenge
27 quart diumenge ARQUELLS
DESEMBRE
2 dissabte abans el 1r. diumen ge
3 Primer diumenge
9 dissabte abans del segon diumnge GRAMUNTELL
10 segon diumen ge LA CURULLADA
17 tercer diumenge
24 quart diumenge ARQUELLS
25 NADAL
31 Diumenge
2018
GENER
1 Cap d'Any
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 A LES 12'00 Trobada exalumnes Seminari // 4'30t Concert corals gebt gran
9 Diumenge 8h Noviciat // 11h Curullada // 12'15 Granyena // 3'30t Funeral Noviciat de Jaume Ca Excursiñostells // 5¡30 Paranif  
10 7'30 Noviciat // 8h anàlisi // 11h Recès S. Família  
14 Excursuó 14 // 16
19 FULL
22 Dissabte 8v Arquells  
23 Diumenge Noviciat // Fonolleres 11'15 // Granyena 12'30  
30 Diumenge CANVI D'HORA 8h Noviciat // 10 Pallerols // Fonolleres 11'15h //Granyena 12'30  
NOVEMBRE  
1 TOTS SANT8 i DIFUNTS 10 Pallerols // 11'15 Cyrullada// 12'30 Granyena//  
5 Dissabte 7v Gramuntell // Piera  
6 Diumenge primer Noviciat // Pallerols 10h //Fonolleres // Granyena  
7 Recés  
12 Gramuntell 7v  
13 Segon diumenge 11'15 Curullada //Granyena// 12'30  
19 Arquellz 7v  
20 Tercer diumenge ..10h Pallerols // 11'15 Fonolleres// 12'30 Granyena//  
27 Quart diumenge 10 Pallerols si no hi ha hagut missa de la comunita// 11'15 Curullada // 12'30 Granyena  
   
DESEMBRE  
4 Primer diumenge  
8 Puríssima Curullada  
9 vigilia segon diumenge Gramuntell 7v  
10 segon diumenge Misa de la Comunitat Curullada  
16 vigília tercer diumenge Arquells 7v  
17 tercer diumenge // Fonolleres  
24 Misses del Gall //Pollet Pallerols // all Noviciat  
25 Nadal
31 Cinquè diumenge
2017
GENER
1 cap d'Any  
   
   
   
   
   
MAIG