ON ÈREM fins a 2009 ON SOM
Aquest bisbat -segurament com molts d'altres- és pobre.
Amb la idea que som una família, tots els serveis que fa
(feia),
el bisbat són
(eren) gratuïts
ja que en una casa ningú cobra pels serveis que hi
presta.
¿Com sobrevivim
(sobrevivíem) i com fem(fèiem) front a les nombroses despeses
que sobrevenen?>
Aquí hi ha
(havia) un "petit miracle": Anem(anàvem) cobrint
les nostres despeses amb la col·laboració>
anònima, periòdica i resposable de tots els que ens
sentim nostra aquesta església.
Els donatius es dipositen
(dipositaven) en una caixa que hi ha als
temples i solen ser gent del poble els
qui en tenen les claus i tenen cura de recollir els
diners i comptar-los.
Hem
(havíem) eliminat tot soroll de diners al voltant de les celebracions.
Hem
(havíem) agermanat els capellans: ja no hi ha(havia) capellans de parròquies riques que es fan(feien) rics i capellans de parròquies pobres que han(havien) de viure pobrement.
Hem
(havíem) agermanat les parròquies: Les que poden més ajuden(ajudaven) a les que no podrien pas subsistir.
Aquest bisbat -CONTINUA ESSENT POBRE, POTSER UNA MICA MÉS
Ja no ens deixen ser una família, ja que, pas a pas, els serveis que fa es cobren; i en una família ningú cobra pels serveis que hi presta.
S'ha acabat el "petit miracle" de la columna esquerra: Anem construint el Bisbat com una empresa on es prima la productivitat i el rendiment econòmic (¡això sí: per millorar la pastoral, diuen!)
Ara s'ha de pagar pels serveis prestats i si es fan donatius,res d'anònims, millor fer-los al compte corrent amb nom i cognoms que fins i tot desgraven!
Les nostres despeses? Campi qui pugui. El Bisbat
es queda el 50% dels ingressos de lloguers de rectories i arrendament de terres, però, a més hem de pagar les despeses de les gestories que ho porten.
Els capellà té el dret de "cobrar" el kilometratge, les intencions de les misses i el aranzels, que el capellà no pensa pas exercir aquest "dret"
Així, a partir d'ara, en aquestes parròquies, hi ha una sola caixa per a tots els ingressos com ara intencions de misses, aranzels, donatius per la parròquia, que tot es destina a la pròpia parroquia.
També el Bisbat ens imposa 11 colectes que han d'anar fora de la Pàrròquia segons la finalitat de cada colecta. Aquestes col·lectes es fan amb el sobre corresponent
La gent del poble son els qui tenen les claus de la/les caxia/es i sons els qui tenen cura de recollir els diners i comptar-los
U N A - B O N I C A - U T O P I A ................................ Q U E - SE'NS HA ESVAÏT !

Aquests pobles pertanyen al bisbat de Solsona
i a l'arxiprestat de la Segarra

Veure comptes dels exercicis 2006 i 2008 (no de 2007) de;

2006

2007

2008

Fonolleres   Fonolleres
Gàver-Estaràs   Gàver-Estaràs
Granyena de Segarra   Granyena de Segarra
Santa Fe   Santa Fe
Vergós Guerrejat   Vergós Guerrejat
La Curullada   La Curullada